DECRETO 178/2020 – Adopción de medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria.

DECRETO 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria.

Dende as 15:00 h do 30/10/2020 quedan limitadas as entradas e saídas de persoas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia así como a permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201030/2474/AnuncioC3B0-301020-1_gl.html