DECRETO 179/2020, do 4 de novembro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria

Limitacións da entrada e saída de persoas en determinados ámbitos territoriais desde as 00.00 h do 7 de novembro de 2020 a excepción de Carballiño e Verín onde queda restrinxida a entrada e saída de persoas, desde as 00.00 h do 5 de nonovembro. Asimesmo ata as 00.00 h do 7 de novembro de 2020 seguirán vixentes as limitacións previstas no Decreto 178/2020. Ademais, queda limitada a permanencia de grupos de persoas en espazos públicos ou privados e a permanencia en lugares de culto.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20201104/2476/AnuncioC3B0-041120-1_gl.html