Guías e recursos

Nesta sección recóllense distintas guías de carácter oficial e outros recursos de carácter formativo e informativo sobre distintas materias relacionadas coa COVID-19 e as súas consecuencias no ámbito económico e da prevención de riscos laborais

RESTRICIÓNS EN GALICIA

Guia das fases da desescalada

GUÍAS E RECURSOS XERAIS

GUÍAS E RECURSOS SECTORIAIS